Kaspersky Secure Connection 18.0.0.405

Kaspersky Secure Connection 18.0.0.405

Kaspersky Lab – 2,3MB – Shareware –
4 Stars User Rating

Tổng quan

Kaspersky Secure Connection là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Kaspersky Lab.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 19.541 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Kaspersky Secure Connection là 18.0.0.405, phát hành vào ngày 18/07/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 22/07/2016. Phiên bản phổ biến nhất là 18.0.0.405, được sử dụng bởi 75 % trong tất cả các cài đặt.

Kaspersky Secure Connection đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,3MB.

Người sử dụng của Kaspersky Secure Connection đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Kaspersky Secure Connection!

Cài đặt

người sử dụng 19.541 UpdateStar có Kaspersky Secure Connection cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Kaspersky Lab
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản